Doelstellingen

De Winkeliersvereniging Herenstraat Leiden is in het leven geroepen om een aantal doelstellingen voor de Herenstraat te bereiken en te bewaken. Die doelstellingen zijn op te delen in de belangen van winkeleigenaren in de Herenstraat, van winkelende klanten en van bewoners van de wijk Staalwijk.

  • verbetering van de ondernemersmogelijkheden van de winkeleigenaren
  • verbetering van de straat om toegang voor jong en oud als winkelend publiek te kunnen garanderen
  • verbetering van voorzieningen in de straat voor de bewoners van de wijk Staalwijk
  • organiseren van braderieën en feestelijkheden voor de bewoners van Staalwijk en Leiden

De winkeliersverenigingvereniging heeft een sterk profiel en verankering binnen de stad Leiden. De macht van het getal maakt dat de winkeleigenaren samen sterk staan. De vereniging speelt vraaggericht in op de voortdurend veranderende situatie in de Herenstraat.

Wie kan lid worden?

Elke winkeleigenaar in de Herenstraat van Leiden.

Aanmelden

Wenst u zich aan te melden als lid van de winkeliersvereniging, stuurt u dan een email. U ontvangt in dat geval snel meer informatie.

Leden Winkeliersvereniging

De leden van de winkeliersvereniging betalen een vaste contributie per maand om de activiteiten in de Herenstraat te kunnen bekostigen.

Bestuur Winkeliersvereniging

Martin Keesenberg, bestuurslid
Christiaan van Minnen, bestuurslid
Frank Scheffer, bestuurslid
Ronald de Lange, bestuurslid