DE TUINSTAAL VERTELLINGEN

DE TUINSTAAL VERTELLINGEN Datum: 22-08-2017

Onder de naam De Tuinstaal Vertellingen start op 10 september om 14.30 uur a.s. in de BOP, Herenstraat 61 een serie van vier zondagmiddagen waarbij een aantal ouderen uit de wijk vertellen over hoe het vroeger was. Elke zondagmiddag komt er een ander thema aan bod. De toegang is gratis.

De eerste zondag staat in het teken van de winkels in wijk. Vroeger waren er tientallen winkels in Tuinstad-Staalwijk. Op elke hoek van de straat was er wel een winkel te vinden: bakkers, slagers, groenteboeren, kruideniers, kolenboeren, sigarenwinkels, schoenmakers enz. Oude winkeliers vertellen hoe het toen was.

Met: Jac Verberg (slager, 83jr), Joke Nagtegaal-Segijn (bakker, 83jr), mevr. Apeldoorn (sigarenwinkel), Mieke Janson-Overdevest en Jan Janson (De Sierkan, zuivel) en Rie Boeff (kruidenier, zuivel, 82jr). Zij worden geïnterviewd door leden van de organiserende werkgroep die uit 7 wijkbewoners bestaat. Maar ook het publiek kan zich in het gesprek mengen. Verder worden er oude foto’s geprojecteerd en is er muziek uit de periode 1940-1960 te horen.

De volgende middagen zijn zondag 8 oktober (WO2 en de Wederopbouw) en zondag  12 november (de scholen in de wijk). Op zondag 10 december houdt stadshistoricus Cor Smit een lezing over de (sociale) woningbouw in de wijk.

De Tuinstaal Vertellingen zijn financieel mogelijk gemaakt door het WOZ-Fonds en het Wijkcomité.