Wijklab Tuinstad-Staalwijk Leiden

Het Wijklab bestaat uit een netwerk van wijkbewoners, ondernemers (winkeliersvereniging Herenstraat) en organisaties in  in de wijk. Het uitgangspunt van het Wijklab is om het onbenut potentieel van mensen in de wijk te benutten. Bewoners nemen de ruimte om met elkaar aan de slag te gaan om van idee naar uitvoering te komen. 

Meedoen met een idee/initiatief: meld je aan via wijklab@xs4all.nl en/of de Facebookgroep
 
Volgende Wijklab Tuinstad Staalwijk:
25 september - 19.30
 
Na het vorige Wijklab bruist het van de initiatieven, een onvolledige bloemlezing: de Raapstelen hebben de eerste straat al schoner gemaakt,  op 16 juni is een bijeenkomst over Groene Daken, wordt er gewerkt aan meer cultuur in de wijk en zijn mensen bezig om talenten en zorgvragen te verbinden.  Op het volgende Wijklab kan je aansluiten bij lopende initiatieven of zelf een initiatief starten in de wijk.

Contact: wijklab@xs4all.nl Meer informatie: https://www.facebook.com/groups/TuinstadStaalwijk/